Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun?

En aktuell fråga i samband med nyexploatering i Nynäshamn är om en borrad självfallsledning genom berg kan underlätta anslutningen till det kommunala VA-nätet. Johan Lundberg AB fick för en tid sedan uppdraget att utreda detta. I utredningen har ingått förslag på ledningssträckning, inmätning av...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan!

Varje dag under årets VA-mässa, som genomfördes i Stockholm 22-24 september, höll Johan Lundberg en kort föreläsning om schaktfri teknik och dess fördelar. Publikutrymmet var begränsat, och det var bara första dagen som stolarna räckte till. Övriga dagar var det överfullt – till och med gångarna...

Fortsätt läsa

Beställ nya handboken om schaktfritt!

Många projektörer, entreprenörer och beställare vet för lite om schaktfri teknik för ledningsbyggnad och ledningsrenovering. Någon aktuell litteratur på området finns inte. – Min nya handbok försöker minska osäkerheten och besvara många av de frågor som ställs, säger Johan Lundberg. Den går igenom...

Fortsätt läsa

Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur

När ekonomin är i botten, efterfrågan minskar och skatteintäkterna krymper blir det allt viktigare att spara pengar. Vid ledningsbyggnad går det i många fall att sänka kostnaden rejält genom att utnyttja schaktfri teknik – helt eller delvis. Om det finns ytskikt som är kostsamma att återställa, ger...

Fortsätt läsa

Premiär för Johan Lundberg AB

Den 1 september slår det nya konsultföretaget Johan Lundberg AB officiellt upp portarna. För första gången får du som projekterar, bygger eller köper schaktfri ledningsbyggnad tillgång till helt neutral expertis med många års erfarenhet. Vi vet att intresset (och behovet) är stort. Vi är optimistiska...

Fortsätt läsa

  • 1
  • 6
  • 7

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens


© 2020 Johan Lundberg AB