Skip to main content

Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket!

bredbandåtfolket

Bredband åt folket! – Tips och fakta för dig som vill bygga ledningsnät miljövänligt, snabbt och billigt med schakt-och grävfri teknik

Precis som all annan infrastruktur är IT en förutsättning för samhällets utveckling. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål, nämligen att 90% av hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till supersnabbt bredband.

Ska det här lyckas så krävs ett nytt sätt att tänka. Bredband är nämligen mycket mer än bara bandbredd, switchar och routrar av senaste modell. Fortfarande ska ledningsnät byggas, fastigheter anslutas och nätdelar kopplas ihop.

Att gräva ned kablar och ledningar i marken är inget nytt. Men idag finns schakt- och grävfria metoder som är billigare, snabbare och påverkar miljön betydligt mindre. Att passera vägar, järnvägar, vattendrag och andra hinder med schaktfri teknik är numera vardagsmat. Men det gäller att arbeta smart, välja rätt utrustning och använda rätt metod på rätt plats.

Denna bok vänder sig i första hand till dig som skall bygga bredband och andra kabelnät. Därför beskriver vi både traditionellt schaktfria metoder och närliggande metoder som brukar kallas grävfria, t.ex. fräsning och plöjning. Metoder som främst används vid större ledningar, t.ex. VA och fjärrvärme, beskrivs inte i denna bok.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB