Smarta schaktfria lösningar har redan sparat uppemot en miljard åt våra kunder.
Hur mycket kan du spara?

Konsulttjänster - projektering

Det går att spara stora pengar när du satsar på en schaktfri lösning. Vi eliminerar osäkerheten, projekterar och ser till att budgeten håller genom att finnas med vid din sida under hela projektet.

Utbildning - kurser

Ska schaktfria projekt lyckas, krävs noggrannare förberedelser än vid traditionell schaktning. Våra kurser ger ledningsägare och konsulter den kunskap som behövs för att se när schaktfri teknik är den bästa lösningen. Och hur man genomför projekten.

Hjälpmedel - verktyg

Våra handböcker och vårt praktiska planeringsverktyg NoDig platform ger dig information och stöd när du ska använda schaktfritt. Vi har också deltagit i utvecklingen av riktlinjer för branschen t ex AMA anläggning och Trafikverkets anvisningar.

"Schaktfritt betyder hållbarhet på riktigt. Minimala utsläpp, minimalt buller och minimal förbrukning av ändliga resurser - kan det bli bättre? Lägre kostnader får du på köpet."

Som oberoende konsulter hjälper vi ledningsägare, konsulter och entreprenörer att få mesta möjliga nytta av tekniken med minsta möjliga risk.

Våra konsulter hittar det smartaste ledningsläget och hjälper dig att välja den lösning som bäst kombinerar säkerhet och ekonomi. Vi arbetar efter en dokumenterat effektiv process som eliminerar osäkerhet och ger dig stöd under hela projektet - från förstudie och projektering till upphandling, genomförande och dokumentation.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Johan Lundberg – grundare

Schaktfritt är alltid en bra affär. Både för plånboken och för miljön.

När du väljer en schaktfri lösning minskar skadliga utsläpp med uppemot 80%. Dessutom minskar störningen av viktiga samhällsfunktioner, samtidigt som projektet blir betydligt billigare jämfört med traditionell schaktning. Schaktfritt är också framtidssäkert, t ex genom att risken för sättningar elimineras. Men det krävs gedigen planering och praktisk kunskap för att lyckas. Det får du av oss.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB