Skip to main content

Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet?

Med min tidigare erfarenhet som entreprenör har jag fått klart för mig hur viktigt det är att planerare av projekt redan på idéstadiet har kunskap om nya tekniker och anläggningsmetoder. Annars finns risk att gamla olämpliga metoder låses in i projekten från början, och då är det givetvis svårt att ändra när man kommer till genomförandet, säger Johan Lundberg.

Riksrevisionen, som på regeringens uppdrag granskar Trafikverkets produktivitet i infrastrukturprojekt, har i en granskning kommit fram till att de projekt i vilka kostnaden drar iväg, huvudsakligen är sådana där det är trångt att bygga, där de geotekniska förhållandena är besvärliga och där man stöter på okända ledningar och andra anläggningar i mark. Riksrevisionen menar att kostnaderna hade kunnat hållas nere med modernare och bättre byggmetoder, och drar slutsatsen att delar av anläggningsbranschen är föråldrad och inte heller förnyas.

Men modernare och bättre metoder finns!

Vi är t ex övertygade om att branschen skulle ha stor nytta av att använda sig mer av schaktfri teknik vid tunnel- och ledningsbygge. För att sprida kunskap om sådan teknik har vi på Johan Lundberg AB under januari månad fört samtal med Trafikverkets Generaldirektör Gunnar Malm samt Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och även lämnat över vår handbok i schaktfritt byggande till dem. Vi fortsätter på alla plan att för planerare och beslutsfattare göra det schaktfria ”tänket” mer lättillgängligt redan på idéstadiet.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB