Vad vi gör

Vårt oberoende är nyckeln

Vi har inga entreprenadmaskiner som måste beläggas. Vi har inga principer att försvara, vi säljer inte rör och vi har inget behov av att välja lösningar som innebär många projekteringstimmar. Vi ser det helt enkelt som självklart att ge vår kund en lösning som håller hög kvalitet och där budget och tidplan håller. Att kunderna återkommer är det bästa beviset på att de uppskattar vårt sätt att arbeta.

Konsulttjänster och projektering

Schaktfritt ger en rad fördelar på olika områden men tekniken är mer komplicerad. Detta innebär till en början en lite större osäkerhet än traditionell schaktning. För att motverka detta gäller det att arbeta seriöst och inte gissa utan att utgå från fakta. Man måste vara noggrann, kartlägga alla förutsättningar, värdera tillgängliga alternativ och utan förutfattade meningar ta sig fram till en lösning som fungerar.

Förstudie

Finns ett schaktfritt alternativ? Hur kan det se ut? Vad blir kostnaden? Hur minskar man de risker som finns? Det är frågor som vi kan besvara genom en förstudie. Den hjälper beställaren att fatta rätt beslut, och minskar risken för obehagliga överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

Ramavtal

Ramavtal kan spara tid och pengar. Men varje ledningsägares situation och önskemål är olika. Vi vet när ramavtal underlättar och när andra lösningar är bättre. Ska ett ramavtal ge fördelar, måste ledningsägarens personal också ha förståelse för avtalets utformning och innehåll. Därför skapar vi ett upphandlingsunderlag som fyller ledningsägarens behov, men genomför också workshops och teknikutbildning under processens gång.

Ledningskorsningsavtal

Allt ledningsbyggande under väg och järnväg kräver korsningsavtal. Ska många korsningar utföras, t ex vid utbyggnad av fibernät, blir arbetet med korsningsavtal både tidsödande och krångligt. Vi har stor erfarenhet av korsningsavtal, som reglerar de allmänna förutsättningarna och bara behöver kompletteras med lokala fakta.

NoDig Platform

Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som hjälper dig att välja rätt metod och att skapa ett upphandlingsunderlag som fungerar. Expertgranskning finns som tillägg.

Utbildning

Förutom våra handböcker, som ger en bred bakgrund till schaktfri teknik, så arrangerar vi regelbundet diplomutbildningar för ledningsägare och konsulter. Efter kursen kan deltagarna identifiera de projekt där schaktfri teknik kan ge fördelar, och vet vad som behöver göras för att ersätta osäkerhet med kvalitet och kostnadskontroll.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Rekommenderat företag - Kvalitet - Attityd - Etik

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


  • In English
  • Suomi

© 2021 Johan Lundberg AB