Skip to main content

Vad vi gör

Vårt oberoende är nyckeln

Vi har inga entreprenadmaskiner som måste beläggas. Vi har inga principer att försvara, vi säljer inte rör och vi har inget behov av att välja lösningar som innebär många projekteringstimmar. Vi ser det helt enkelt som självklart att ge vår kund en lösning som håller hög kvalitet och där budget och tidplan håller. Att kunderna återkommer är det bästa beviset på att de uppskattar vårt sätt att arbeta.

Konsulttjänster och projektering

Schaktfritt ger en rad fördelar på olika områden men tekniken är mer komplicerad. Detta innebär till en början en lite större osäkerhet än traditionell schaktning. För att motverka detta gäller det att arbeta seriöst och inte gissa utan att utgå från fakta. Man måste vara noggrann, kartlägga alla förutsättningar, värdera tillgängliga alternativ och utan förutfattade meningar ta sig fram till en lösning som fungerar.

Förstudie

Finns ett schaktfritt alternativ? Hur kan det se ut? Vad blir kostnaden? Hur minskar man de risker som finns? Det är frågor som vi kan besvara genom en förstudie. Den hjälper beställaren att fatta rätt beslut, och minskar risken för obehagliga överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

Ramavtal

Ramavtal kan spara tid och pengar. Men varje ledningsägares situation och önskemål är olika. Vi vet när ramavtal underlättar och när andra lösningar är bättre. Ska ett ramavtal ge fördelar, måste ledningsägarens personal också ha förståelse för avtalets utformning och innehåll. Därför skapar vi ett upphandlingsunderlag som fyller ledningsägarens behov, men genomför också workshops och teknikutbildning under processens gång.

Ledningskorsningsavtal

Allt ledningsbyggande under väg och järnväg kräver korsningsavtal. Ska många korsningar utföras, t ex vid utbyggnad av fibernät, blir arbetet med korsningsavtal både tidsödande och krångligt. Vi har stor erfarenhet av korsningsavtal, som reglerar de allmänna förutsättningarna och bara behöver kompletteras med lokala fakta.

Utbildning

Vi genomför företagsanpassade hel- och halvdagskurser i schaktfri teknik. Kursen anpassas efter ert företags specifika behov och önskemål men innehåller vanligtvis en genomgång av de schaktfria nyförläggnings- och renoveringsmetoderna, dess möjligheter och begränsningar, geoteknikens betydelse för ett gott resultat och en genomgång intressanta exempelprojekt.  

Förutom våra kurser har vi även handböcker som ger en bred bakgrund till schaktfri teknik. 

Hjälpmedel – böcker och verktyg

Våra handböcker ger dig information och stöd när du ska använda schaktfritt. Vi har också deltagit i utvecklingen av riktlinjer för branschen t ex AMA anläggning och Trafikverkets anvisningar.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB