Om Johan Lundberg AB

Konsultföretaget Johan Lundberg AB grundades 2009 i Uppsala. Grundaren Johan Lundberg har lång branscherfarenhet som projektledare, utbildare, fackboksförfattare och visionär. Företaget är oberoende specialister på schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering och arbetar främst inom Sverige men åtar sig gärna uppdrag från hela Norden.

Schaktfritt används bara vid en bråkdel av alla de projekt där tekniken skulle ge fördelar. Ändå vet de flesta som arbetar med ledningsbyggande och ledningsunderhåll att schaktfritt ger en rad fördelar på olika områden.

Orsaken är i de flesta fall osäkerhet - man vågar inte chansa utan väljer det gamla vanliga istället. Det är här Johan Lundberg AB har sin mission och det är här vi, tack vare vårt oberoende, har nått så stora framgångar.

En beprövad process i kombination med lång erfarenhet gör att vi redan i förstudien kan ersätta osäkra antaganden med fakta, och därigenom eliminera osäkerhet. Sedan finns vi med i projektets alla steg, från projektering och upphandling till genomförande och utvärdering.

Under de första tio åren har Johan Lundberg AB utvecklats stabilt och etablerat sig på fler platser i landet och i Finland. Expansionen fortsätter.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens


© 2020 Johan Lundberg AB