Skip to main content

Uppskattade anföranden vid utställarseminarierna VA-mässan

VA-mässan gick av stapeln i Göteborg under september månad. Det är andra gången av två möjliga Johan Lundberg AB medverkar sedan starten av företaget! Även denna gång höll Johan Lundberg uppskattade anföranden vid utställarseminarierna. Rubriken var ”Viktiga aspekter vid projektering av schaktfritt ledningsbyggande” och uppslutningen var mycket god!

-Efter anföranden var det fullt upp med att svara på frågor från intresserade säger Johan Lundberg och fortsätter; -Till vardags gör vi vårt bästa att möta behovet på marknaden. Vi märker en tendens att efterfrågan ökar i takt med att projektörerna får upp ögonen för fördelarna med schaktfritt byggande.

Företaget arbetar ofta som underkonsult åt ledningsprojektörerna. Många gånger handlar det om att ta fram beslutsunderlag för val av lämpligaste lösningen, eller stöd under projekteringen samt att göra beskrivningstexter till förfrågningsunderlag. -Vi är glada över att kunna hjälpa till så att ledningsägaren kan tillgodogöra sig de fördelar som ett schaktfritt alternativ ofta ger.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB