Skip to main content

Johan Lundberg talade vid SSTT årsmöte 2012

Vid SSTT’s årsmöte 2012 var Johan en av dem som fått förmånen att framföra en presentation. Som första talare ut på scen var Jan Eliasson, som bekant brinner för frågan om rätten till rent vatten för alla. Därefter var det Johans tur. Han talade om viktiga aspekter vid projektering för schaktfritt ledningsbyggande av främst borrade och tryckta ledningar. Han gick igenom hur man bör resonera när man projekterar och vikten av ett annat tänk än vid projektering vid konventionell ledningsförläggning. Vidare framhöll han värdet av att tänka igenom vad det innebär om det inte går som man har tänkt sig, och vikten av att ta reda på alternativen.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB