Våra handböcker

Schaktfritt

Handboken ”SCHAKTFRITT” är en enkel grundbok som vänder sig till dig som vill få en uppfattning om de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar även merparten av de schaktfria metoder som är kommersiellt tillgängliga på den svenska marknaden idag.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik.

Bredband åt folket

Handboken ”BREDBAND ÅT FOLKET” vänder sig främst till dig som ska bygga eller handla upp ledningsnät för bredband. Boken behandlar de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar merparten av de schaktfria metoder som är aktuella vid bygge av bredbandsnät, inklusive närliggande s.k. grävfria metoder som fräsning och plöjning.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik i samband med bygge av bredbandsnät.

Din beställning

  Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Bredband åt folket!" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

  Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Schaktfritt" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

  Uppgifter

  Fakturaadress

  Leveransadress

  Leveransadress är samma som fakturaadress

  Övriga upplysningar

  NoDig Platform gör schaktfritt enkelt

  Att bygga och underhålla ledningar kostar miljoner. Schaktfri teknik sänker kostnaden rejält, skonar miljön och ser till att trafikanter, närboende och butiker slipper att blir störda.

  NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Du får tillgång till landets främsta schaktfria expertis - steg för steg guidas du framåt när NoDig Platform ställer de frågor som identifierar projektets individuella faktorer.

  Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda direkt för att göra en upphandling. Offerterna du får kommer att avse det aktuella projektet - du undviker ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

  Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


  Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

  R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
  Läs mer om R-licens

  Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

  Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
  Läs mer om DCA


  © 2020 Johan Lundberg AB