Våra hjälpmedel

NoDig Platform gör schaktfritt enkelt

Att bygga och underhålla ledningar kostar miljoner. Schaktfri teknik sänker kostnaden rejält, skonar miljön och ser till att trafikanter, närboende och butiker slipper att blir störda.

NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Du får tillgång till landets främsta schaktfria expertis - steg för steg guidas du framåt när NoDig Platform ställer de frågor som identifierar projektets individuella faktorer.

Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda direkt för att göra en upphandling. Offerterna du får kommer att avse det aktuella projektet - du undviker ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

Våra böcker

Schaktfritt

Handboken ”SCHAKTFRITT” är en enkel grundbok som vänder sig till dig som vill få en uppfattning om de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar även merparten av de schaktfria metoder som är kommersiellt tillgängliga på den svenska marknaden idag.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik.

Bredband åt folket

Handboken ”BREDBAND ÅT FOLKET” vänder sig främst till dig som ska bygga eller handla upp ledningsnät för bredband. Boken behandlar de tekniska, tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Boken är rikt illustrerad och presenterar merparten av de schaktfria metoder som är aktuella vid bygge av bredbandsnät, inklusive närliggande s.k. grävfria metoder som fräsning och plöjning.

Du får också tekniska fakta kring metodvalet, samt en genomgång av de viktigaste applikationerna för schaktfri teknik i samband med bygge av bredbandsnät.

Din beställning

Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Bredband åt folket!" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

Jag vill beställa Johan Lundbergs handbok "Schaktfritt" för 100kr/st exkl. moms + frakt!

Uppgifter

Fakturaadress

Leveransadress

Leveransadress är samma som fakturaadress

Övriga upplysningar

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB