Ramavtalet som gynnar både beställare och entreprenör

För att få ännu större nytta av metoderna ville man på Jönköpings Kommun få tillgång till fler entreprenörers tjänster. Då behövdes en ny typ av ramavtal och man tog kontakt med Johan Lundberg AB.Vi gjorde en bred teknik- och behovsanalys inriktad på framtiden. Jönköpings Kommun ville t ex kunna...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Ibland lönar det sig att göra tvärtom

När Fortum skulle dra en högspänningskabel under E4 i Stockholm var tanken att använda schaktfri teknik på sex delsträckor. Johan Lundberg AB engagerades för att göra en förstudie kring projektet. Vi såg direkt att det gick att ersätta borrning med schakt på en av sträckorna. Allt som krävdes var...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Ny teknik sparade miljoner åt Borlänge Energi

Översvämningar har länge varit ett stort problem i Borlänge. Därför behövde dagvattenledningarna byggas ut, men förhållandena var besvärliga. Med traditionell schakt skulle mer än 10 000 bilar med schaktmassor behöva köra genom centrum. Den preliminära kostnadskalkylen pekade på 20-30 miljoner. Och...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där!

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde sig Tyskland för att stänga sina kärnkraftverk. Istället ska ny vindkraft från Nordsjön transporteras söderut genom landet. Detta betyder att många nya högspänningsledningar ska byggas.Luftledningar är både komplicerade och tidsödande att bygga, och...

Fortsätt läsa

”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare”

Under Råån i södra Helsingborg går en 400 mm vattenledning från 1940-talet som ställt till en rad problem, bl a flera allvarliga läckor. NSVA (ett gemensamt VA-bolag för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) tänkte byta ut ledningen men gå upp i dimension till 560...

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB kommer till Göteborg!

I slutet av mars öppnar vi kontor i Göteborg. Hittills har det fungerat att ha vårt högkvarter i Uppsala, men efterfrågan på våra tjänster har ökat kraftigt de senaste åren att vi vill komma närmare kunderna. Att första etableringen utanför Uppsala blev Göteborg är naturligt – Västsverige...

Pressmeddelande

Fortsätt läsa

Avancerad mikrotunnling under Nissan

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015

I samband med årsmötet för Scandinavian Society of Trenchless Technology utsågs årets NoDig-projekt. Vinnare blev den schaktfria ledningsbyggnad som Stockholm Vatten under senvintern genomfört i Huddinge.Utmaningen var att förlägga en kilometerlång, grov ledning på normalt djup i ett vattensjukt...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB