Skip to main content

Schaktfritt – ett klimatsmart val

20190814 063435809 iOS 1
Schaktfri teknik är ett utmärkt alternativ för att ta hållbarhet på allvar.

Ett hållbart och klimatsmart samhällsbyggande är nyckeln till framtiden. I takt med att konsekvenser av klimatförändringar blir alltmer synliga ökar initiativen för hållbara metoder och ett klimatmedvetet arbetssätt i många branscher. Statliga och privata aktörer ser behovet av att göra medvetna och klimatsmarta val för att ge framtiden en chans. Svenskt vatten arbetar exempelvis med initiativet ”Klimatneutral VA-bransch 2030” vilket vi på Johan Lundberg AB välkomnar.  

Klimatfördelar med schaktfritt

Schaktfri ledningsförläggning är många gånger ett mer miljövänligt alternativ än traditionell schaktning. Det beror delvis på att ledningsbyggandet ofta går snabbare och kräver därför mindre drivmedel och lägre energiförbrukning. Fyllnadsmassor behöver inte heller forslas bort i samma utsträckning som vid schaktning, vilket bidrar till färre transporter och mindre utsläpp. Särskilt betydande är miljöbesparingarna vid längre ledningsförläggningar.

Ett exempel är ett av de projekt som Johan Lundberg AB idag arbetar med i norra Sverige. Ledningsträckan är nästan 4 mil lång och går genom stora områden av jordbruksmark. I ledningsläget finns mycket sulfidhaltigt material och hanteringen av deptoniavfall har varit en viktig fråga i projektet. Mängden fyllnadsmassor som ska transporteras till deponi blir avsevärt lägre då schaktfria metoder används. På så sätt har man i projektet kunnat minska både transportkostnader och utsläpp avsevärt genom att välja schaktfritt.

En annan fördel med att välja schaktfri metod i projektet är att man kunnat skona stora mängder åkermark genom att borra i stället för att schakta. Särskilt roligt var det att höra en av markägarna ställa frågan när borrningen skulle påbörjas – efter att ledningsförläggningen redan genomförts! Markägaren hade inte märkt något av det!

En av vägarna mot en klimatneutral VA-bransch

Dessa är några anledningar till att schaktfri teknik är ett utmärkt alternativ för att ta hållbarhet på allvar. Det är en av de självklara av vägarna mot en klimatneutral VA-bransch. De närmaste veckorna kommer vi att utforska miljöfördelarna med att välja schaktfri ledningsförläggning och berätta om spännande projekt där vi tillsammans med våra kunder kunnat göra klimatsmarta val!

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB