Skip to main content

Rörtryckning gör debut i vackra Umeå

Centrala Umea edited 1 scaled

Intill en av de mest trafikerade gatorna i Umeå ligger stadens centrala lågpunkt. Där finns stora risker för översvämningar vid häftigt regn. Därför har Umeå kommun tillsammans med Vakin planerat att förlägga kraftigare dagvattenledningar i området för att hantera stora mängder nederbörd. De nya ledningarna kommer att ha dubbelt så stor kapacitet som tidigare system och på så sätt minska risker för oväntade samhällskostnader i framtiden.

Schaktfri metod rörtryckning

Tryckstation för rötryckning
Tryckstation för rörtryckningen i centrala Umeå.

För att genomföra nyförläggningen kommer den schaktfria metoden rörtryckning att användas. Det är första gången metoden används i Umeå. Valet av förläggningsmetod har sparat pengar, tid och miljö för staden. Teamet på Johan Lundberg AB är mycket glada att tillsammans med Tyréns vara med i projekteringen av detta!

Rörtryckning kan användas då det finns lera i planerat ledningsläge. Från en tryckstation – vanligtvis en sänkbrunn, trycks betongrör med hydraulcylindrar in i leran. I fronten sitter en styrutrustning som korrigerar för avvikelser och materialet tas ut ur röret kontinuerligt. När föregående rör är installerat lyfts nästa rör på plats i tryckutrustningen. Proceduren upprepas till dess att rörsträngen nått mottagningsstationen. Mer om rörtryckning och andra schaktfria metoder kan du läsa här.

Fördelar med metoden

Det finns stora fördelar med att genomföra nyförläggningen i Umeå med schaktfri teknik. Framför allt går det mycket fortare än det skulle gjort vid traditionell schaktning och projekttiden i Umeå beräknas kunna halveras. Konventionell schaktförläggning resulterar dessutom ofta i stora mängder schaktmassor och återfyllnadsmaterial, vilket kan minimeras avsevärt vid val schaktfri metod. Det är därför ett billigare och mer miljövänligt alternativ.

En annan fördel är att det minskar trafikstörningar. Vid traditionell schaktning blir det ofta köbildningar och större påverkan på trafik än vid schaktfri förläggning. Viss trafik har med hjälp av metodvalet kunnat fortsätta som vanligt vilket resulterar i både mindre utsläpp och mindre störningar för såväl handeln och som boende i området. Längs en av de berörda gatorna går dessutom en av stadens viktigaste cykelstråk, vilket behövt grävas upp om ledningarna schaktats. 

De schaktfria fördelarna är många. Vi hoppas på fler rörtryckningar i Umeå framöver!

Mer om projektet kan ni läsa här: 

Ny banbrytande teknik för att lägga rör i Umeå – Västerbottens-Kuriren

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB