Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Beläggning - PU (metod)

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning:

Polyuretanmassa, PU slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintlig ledning:

Stål- och gjutjärn.

Installationsyta:

Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material:

0–160 m, Ø 100–600 mm, polyuretanplast.

Används till:

Vattenledningar.

Fördelar:

Mycket snabbt sätt att förbättra invändigt korrosionsskydd. Lämplig på mindre ledningar och ledningar med lägre vattenomsättning Servisanslutningar behöver normalt inte schaktas fram. Klarar ge beläggning med tunnare skikt och mindre råhet än vid cementbruksisolering.

Begränsningar och nackdelar:

Ej lämplig på ledning med omfattande utvändig korrosion. Förbättrar inte befintlig lednings bärförmåga. Max 30 graders riktningsavvikelse på rörböj. Kräver schakt för accesspunkt.