Skip to main content
Wiki NoDig

Infodring – Flexibelt foder/Strumpa (metod)

Ett flexibelt foder, bestående av bärare/armering och plastmassa, ”blåses” upp och härdas på plats, i den befintliga ledningen.

Infodring metod för att lagga vattenledningar

Kort beskrivning:

Infodring med tryckluft metod för att lagga vattenledningar

Det flexibla fodret består av filt, väv eller glasfiber, som är indränkt med plastmassa, vanligtvis polyesterharts. Fodret, som är beklätt med yttre och inre skyddsfolie, vinschas in i befintlig ledning eller vrängs in med hjälp av tryckluft eller vattenpelare. När fodret är på plats härdas det med UV-ljus, ånga eller varmvatten.

Befintlig ledning:

Alla typer.

Foder:

plast/glasfiberarmerad plast.

Infodring med vattenpelare metod för att lagga vattenledningar

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn för inmontering av foder.

Rörlängd, diameter:

0–500 m, Ø 100–3 000 mm,

Infodring som metod klarar icke-cirkulära rörtvärsnitt, ex äggformat.

Används till:

Dag- och spillvattenledningar, tryckavlopp. 

Fördelar:

Snabb och smidig infodringsmetod. Minimal dimensionsminskning. Ger en slät och fin genomgång i brunnar. Gör det möjligt att slopa brunnar och serviser. Kan göra servisanslutningar utan schakt. Stor möjlighet att påverka dimensioneringen. Klarar dimensionsförändringar i befintlig sträckning inom vissa intervaller. Klarar relativt stora riktningsavvikelser på befintlig ledning. Klarar icke-cirkulära rörtvärsnitt, ex äggformat.

Begränsningar och nackdelar:

Då fodret härdas på plats kan dess egenskaper påverkas av förhållanden vid installation. Kräver omfattande kontroller. Används ej för dricksvatten p g a osäkerhet och diskussion kring hälsoeffekter av platshärdning. Kostsam vid större dimensioner. Bör ej användas vid större ovalitet på befintlig ledning än 10% utan utredning. Behöver speciell och omfattande utrustning. Möjlig riktningsavvikelse på ledning skiljer sig mellan olika produkter och härdningssätt.

Förberedande undersökningar bl a :

Noggrann undersökning av förekommande fel på ledning. Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB