Skip to main content
Wiki NoDig

U-liner

Ett produktnamn i Sverige för formpassat rör. Se formpassat rör.

U-liner produceras av REHAU och installeras i Sverige av Scandinavia VA-teknik (SVATEK). U-liner är märkt med Nordic Polymark och finns i dimensioner 100 – 400 mm med SDR 17 godstjocklek.

U-liner finns även för självfallsledning som PE 80 i klenare dimension. Godstjockleken är SDR 26 (SN4, motsvarande långtidsringstyvhet ca 1 kPa) eller SDR 32 (SN2, långtidsringstyvhet ca 0,5 kPa) beroende på ledningens dimension. Insidan är av ljust material för att förbättra ljusförhållanden vid filming av ledning. Insidan tillåter även anslutning av serviser inifrån huvudledning genom uppfräsning och installation av anslutningsfoder (”hattar”), vilka fäster vid materialet och härdas på plats. Formpassade rör i klenare godstjocklekar kan installeras genom och anslutas i brunnar på huvudledningen utan schakter. Detta möjliggör installation helt schaktfritt, precis som flexibla foder, dock är möjlig dimension och långtidsringstyvhet begränsad.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB