Skip to main content
Wiki NoDig

Styrd borrning (metod)

Styrdborrning jord text

Styrd borrning är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Det är en fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål. Metoden är främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning:

Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämd linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i:

Huvudsakligen i lera, silt och sand.

Begränsningar:

Grus, sten, block och berg.

Startgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Rörlängd, diameter:

0–1000 m, Ø 40–1000 mm

Rörmaterial:

plast, stål

Minsta rekommenderade marktäckning:

10-15 x rördiametern

Används till:

Skyddsrör eller mediarör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten samt för självfallsledningar för spill- och dagvattenstyrdborrning

Fördelar:

Det är en mycket snabb och billig metod med vilken man kan samförlägga ledningar. Det krävs inga stora gropar. Dessutom kan man med metoden borra i en båge och under grundvattennivå.

Begränsningar och nackdelar:

Metoden klarar inte sten, block och berg. Den klarar inte självfallsledningar med låg lutning. Rekommenderas ej vid lutningar mindre än 20 promille.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Det finns risk för sättningar och hävningar. Det finns även risk för läckage uppåt av borrvätska. Metoden kan orsaka störningar på befintliga ledningar och anläggningar vid otillräckliga säkerhetsavstånd.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB