Skip to main content
Wiki NoDig

Styrd borrning i berg (metod)

AT Hammare StyrorockN berg text

Styrd borrning är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metoden kallas även AT-hammare. Det är en mycket snabb metod för längre styrda hål, både raka och krokiga.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulveriserar berget. Metoden liknar styrd borrning men är till skillnad från den avsedd för berg. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar maler berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Används i:

Homogent berg

Begränsningar:

Löst, sprickfyllt berg

Borrlängd, diameter:

0–300 m, Ø 100–400 mm.

Rörmaterial:

plast, stål

Startgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Används till:

Kanalisering för el, fiber, gas, vatten, tryckspillvattenstyrdborrning berg

Fördelar:

Det är en mycket snabb borrmetod för berg som inte kräver stora gropar. Med metoden kan man borra i en båge. Metoden är billigare än motsvarande metoder för samma dimensioner.

Begränsningar och nackdelar:

Ger vibrationer.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Risk för störningar p.g.a. vibrationer samt risk för okontrollerad avsänkning av grundvattennivå.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning, inkl. undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar vid start och mottagningspunkt.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB