Skip to main content
Wiki NoDig

Rörtryckning (metod)

Betongrorstryckning text

Metoden är även kallad betongrörstryckning. Det är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metoden används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med låg lutning för spill- och dagvatten.

Kort beskrivning:

Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning, som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc.

Används i:

Lera.

Begränsningar:

Friktionsmaterial, lera med sten och block

Minsta rekommenderade marktäckning:

2 x rördiametern. Dock minst 2 m.

Rörlängd och diameter:

0–200 m, Ø 400–2 500 mm.

Rörmaterial:

Genomtryckningsrör av betong; i vissa fall även av polymerbetong eller GAP.

Startgrop:

Skall inrymma borrutrustningen. Från 2×2 m och uppåt. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

Från 1,5 x 1,5 m.

Används till:

Självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Fördelar:

Förhållandevis billig metod. Klarar självfallsledningar med låg lutning.

Begränsningar och nackdelar:

Klarar inte friktionsmaterial eller lera med enstaka sten och block i.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning, inklusive undersökning av lerans egenskaper. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB