Skip to main content
Wiki NoDig

Rörspräckning – Pneumatisk (metod)

Rorsprackning luft text

Även kallad Dynamisk Rörspräckning. Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen.

Kort beskrivning av metoden:

Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen leds framåt med ett vajerspel.

Metod som passar befintlig ledning:

Betong, keramik, plast, gråjärn och stål.

Ny ledning:

PE

Installationsyta:

Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt.

Ledningslängd, diameter och material:

0–150 m, Ø 50–600 mm.

Används till:

Främst vatten- och tryckavloppsledningar samt gas. Kan även användas för självfallsledningar vid dimensionsökning.

Fördelar:

Ett förhållandevis billigt sätt att förnya ledningsnätet. Ger en helt ny ledning i samma sträckning som den gamla. Klarar ny ledning av samma dimension eller normalt upp till 50 % större. Fungerar trots ovalitet eller större tvärförskjutningar på befintlig ledning.

Begränsningar och nackdelar:

Olja i tryckluften kan förorena ny ledning. Främst för trycksatta ledningar. Kan ge ojämn lutningsprofil på självfallsledningar. Kräver schaktade gropar för anläggning och anslutningar.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Ger vibrationer, vilket kan påverka känslig omgivning. Kan påverka närliggande ledningar. Kan ge markhävning, speciellt vid större dimensioner eller vid dimensionsökning.

Förberedande undersökningar:

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar, speciellt känsligare sådana. Dimension och längd. Riktningsavvikelser.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB