Skip to main content
Wiki NoDig

Rörspräckning – Hydraulisk/Bursting (metod)

Rorsprackning burst text

Även kallad Statisk Rörspräckning. Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla, eller större.

Kort beskrivning:

En hydraulisk dragutrustning får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. Samtidigt dras en ny ledning in. Spräckutrustningen kan kompletteras med skärverktyg för att lättare bryta isär vissa typer av befintliga ledningar.

Befintlig ledning:

Betong, keramik, plast, grå- och segjärn, stål.

Ny ledning:

PE, segjärn.

Installationsyta:

Schaktgrop skall inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt.

Ledningslängd, diameter och material:

0–150 m, Ø 50–600 mm.

Används till:

Främst vattenledningar och tryckavlopp samt gasledningar. Kan även användas för självfallsledningar vid dimensionsökning. rorsprackning hydraulisk

Fördelar:

Ett förhållandevis billigt sätt att förnya ledningsnätet. Ger en helt ny ledning i samma sträckning som den gamla. Klarar normalt ny ledning av samma dimension eller normalt upp till 50 % större. Fungerar trots ovalitet eller större tvärförskjutningar på befintlig ledning. Kan användas för självfallsledningar med högre lutning då behov finns för dimensionsökning. Ger inga direkta vibrationer. Segjärn kan användas i ny ledning.

Begränsningar och nackdelar:

Främst för trycksatt ledning. Kan ge ojämn lutningsprofil på självfallsledningar. Kräver schaktade gropar för anläggning och anslutningar. Ej riktningsavvikelser över 11 grader. Spräckning av segjärn med dimension 200 mm eller mindre, för med sig hög risk för mindre gott resultat.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Kan ge markhävning, speciellt vid större dimensioner eller vid dimensionsökning. Kan påverka närliggande ledningar.

Förberedande undersökningar:

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar, speciellt känsligare sådana. Dimension och längd. Riktningsavvikelser.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB