Skip to main content
Wiki NoDig

Rörramning (metod)

Rorramning text

Rörramning är en schaktfri nyläggningsmetod utan aktiv styrning. Den används för lite större skyddsrör under bl. a. vägar och järnvägar. Metoden är främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna slaghammaren rammar röret in i jorden och ”stansar” ett hål. När hela röret är genomslaget töms röret.

Används i:

Lera och sand.

Begränsningar:

Större sten, berg.

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 3×10 m och uppåt. Mothåll krävs ej.

Mottagningsgrop:

ca 3 x 3 m

Minsta rekommenderade marktäckning:

ca 2 m

Rörlängd, diameter och material:

0–50 m, Ø 300–1 500 mm, stål.

Används till:

Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten och tryckspillvatten. Även för självfallsledningar för spill- och dagvatten där förutsättningar är gynnsamma. rorramning

Fördelar:

Det är en förhållandevis snabb och kostnadseffektiv metod i jämförelse med liknande metoder för samma dimension. Metoden är billigare än att anlägga liknande skyddsrör med hammarborrning eller rörtryckning. Vid borrning under grundvattennivå är det mindre risk för sättningar med denna metod än med metoder med öppen front.

Begränsningar och nackdelar:

Förekomst av sten och block kan utgöra hinder. Passar ej för ledningar med låga lutningar. Passar ej vid höga krav på precision. Tömning av rör kan under vissa förhållanden bli kostsamt, ex. vid friktionsmaterial eller styv lera, då man behöver spola med stora mängder vatten.

Risk för omgivningspåverkan, bl. a:

Kan skjuta större sten framför sig, vilket kan ge upphov till sättningar. Metoden ger vibrationer, vilket kan påverka närliggande ledningar och anläggningar.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning.

Grundvattenundersökning.

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB