Skip to main content
Wiki NoDig

Raiseborrning (metod)

Raiseborrning text

Raiseborrning är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Det är en metod för stora berghål.

Kort beskrivning:

Raiseborrning upprymmare text

Ett pilothål borras med exempelvis rullborrkrona liknande AT-borrninghammarborrning eller kärnborrning. När pilotborrningen är klar ryms berghålet upp till önskad dimension i ett moment. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal sönder berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Borrlängd, diameter:

0–1 000 m, Ø 600–4 000 mm.

Startgrop:

Från 10 x 5 m

Mottagningsgrop:

Från 3 x 3 m

Används till:

Kanalisering för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, dag- och spillvatten. Anslutningar mot dag- och spillvattentunnlar, gruvschakt, kraftverkstunnlar.

Fördelar:

Det är en förhållandevis billig metod för att skapa stora hål i berg.

Begränsningar och nackdelar:

Metoden ställer höga krav på bergets kvalitet och kräver homogent berg, alt. Injektering. Hålet måste ha en viss minimilutning för att möjliggöra effektiv urspolning av borrkax. Kaxhantering kan bli omfattande och det går åt stora mängder vatten vid urspolning. Den kräver access till andra änden av projekterad linje för att montera raiseborrkrona.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Okontrollerad avsänkning av grundvatten.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning, med noggrann undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB