Skip to main content
Wiki NoDig

Polyuretan

Vanligen förkortat till PU. Vattensvällande plast som kan användas för att belägga tryckavloppsledningar med nytt invändigt korrosionsskydd. Enligt Norska folkhälsoinstitutet finns det inget som hindrar att metoden även används även till vattenledningar. Metoden är särskilt lämpad för att stoppa invändig korrosion i mindre dimensioner där flödesarean inte får minskas nämnvärt. Se Metodbeskrivning Beläggning-PU.

Metoden är sällsynt i Sverige, dock finns en svensk leverantör med produkten PU-liner.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB