Skip to main content
Wiki NoDig

Pilotstyrd Rörtryckning

En variant av rörtryckning/betongrörtryckning. Används normalt vid dimensioner 200-600 mm. Efter att tryckstation/brunn och mottagningsstation/brunn etablerats i form av spontad grop eller sänkbrunn, trycks ett pilotrör från tryckbrunnen till mottagningsbrunnen. Pilotöret kan styras tillbaka mot centrum med hjälp av optisk kontroll och på så sätt nås en hög precision. När mottagningsbrunnen nåtts, demonteras styrröret vartefter och mediaröret trycks utanpå pilotröret som använts som guide. Metoden tränger inte undan massorna utan de tas in i röret och tas ut efter hand exempelvis genom att man skruvar ut materialet med augerskruv.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB