Skip to main content
Wiki NoDig

Mikrotunnling, TBM (metod)

Mikrotunnling (TBM) är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Mikrotunnling används vanligtvis för tryckning av ledningar av betong. Metoden kan även med fördel användas i homogent berg som alternativ till en sprängd tunnel.

Kort beskrivning:

I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudets hårdmetalldiskar får berget att spricka och lossna. En konisk kross mal ned lossborrat berg. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark eller med hjälp av transportband. Borrutrustningen pressas framåt med hjälp av bakomliggande betongrör. Nya betongrör installeras efter hand vid tryckstationens hydraulcylindrar.

Borrutrustningen kan även användas utan rör och tar då spjärn mot tunnelväggen i berget. Ibland kläds
berget successivt in bakom borrutrusningen med betongsegment, mot vilka maskinen tar spjärn.

Ledningsängd, diameter:

Mikrotunnling 0–1 000 m, Ø 1 200–4 200 mm. TBM 0–10 000 m, Ø 1 200–19 000 mm.

Material:

Betong- i de fall tunneln linas.

Används till:

Spill- och dagvattentunnlar samt som kulvert för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Fördelar:

Metoden klarar borra stora bergshål med stor precision.

Begränsningar och nackdelar:

Metoden ställer krav på bergets kvalitet och kräver normalt homogent berg, alternativt bergförstärkningsåtgärder. Stor etableringskostnad.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Risk för okontrollerad avsänkning av grundvatten.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning, med noggrann undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB