Skip to main content
Wiki NoDig

Mikrotunnling (metod)

Mikrotunnling text

Mikrotunnling är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metoden används för tryckning av ledningar av betong. Metoden liknar betongrörstryckning, men klarar alla typer av jordmaterial, även homogent berg. Den används ofta till självfallsledningar med låga, men även som skyddsrör för vatten, elkulvert mm.

Kort beskrivning:

Betongrören pressas in i jorden med hydraulcylindrar. I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden och en konisk kross mal ned sten och block. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark.

Mikrotunnelmaskin text 2020

Används i:

Lera, sand, silt, grus, sten, block och berg.

Begränsningar:

Sten, block och berg vid ledningsdimension 1000 mm och under.

Minsta rekommenderade marktäckning:

2 x diametern, dock minst 2 m.

Ledningslängd, diameter:

0–1 000 m, Ø 250–4 200 mm.

Rörmaterial:

Genomtryckningsrör av betong. Även polymerbetong och GAP.

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 2×2 m och uppåt. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 2×2 m och uppåt.

Används till:

Självfallsledningar för spill- och dagvatten samt för skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten och tryckspillvatten. mikrotunnlingmikrotunnling2

Fördelar:

Metoden klarar stora dimensioner med låga lutningar i alla jordmaterial oavsett grundvattennivå.

Begränsningar och nackdelar:

Metoden är kostsam. Övergång mellan hårt berg och lösa jordarter kan innebära riktningsavvikelse. Enstaka sten och block i lösa jordarter kan vara svåra att forcera, maskinen kan knuffa dem framför sig.

Risk för omgivningspåverkan bl a:

Risk för sättning på grund av okontrollerat intag vid övergång mellan berg, block och löst lagrat friktionsmaterial.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar. Vid förekomst av sten och block behövs kunskap om bergartens hårdhet.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB