Skip to main content
Wiki NoDig

Lergodsrör

Lergods/stengods är speciellt lämpat för aggressiva medier, som t.ex. svavelvätebemängt spillvatten efter pumpstation. Används ännu sällan i Sverige. Fabrikat för genomtryckningsrör är t.ex. tyska Steinzug-Kreamo, amerikanska No Dig pipe eller brittiska Naylor Denlok Jacking Pipes.

Lergods har ännu inte använts i Sverige för rörtryckning, bortsett från de gamla Höganäsrören och dränledningsrören, men är däremot populärt utomlands. I t.ex. Tyskland används betong normalt endast till dagvatten, medan spillvattenledningar består av plast eller lergods.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB