Skip to main content
Wiki NoDig

Jordraket (metod)

Jordraket text

Jordraket är en schaktfri nyförläggningsmetod utan aktiv styrning. Det är den enklaste och billigaste av alla borrmetoder. Oöverträffad smidighet för korta och små hål.

Kort beskrivning:

Jordraketens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken, där ett plaströr fäst i jordraketen bogseras in.

Används i:

Grus, sand och torr lera.

Begränsningar:

Större sten, berg, lös lera, under grundvatten.

Startgrop:

ca 1 x 2 m

Små gropar, inget mothåll.

Mottagningsgrop:

ca 1 x 2 m

Rörlängd, diameter och material:

0–20 m, företrädesvis Ø 50-110 mm, plast.

Minsta rekommenderade marktäckning:

1,5 – 2 m

Används till:

Skyddsrör för el, tele, vatten, gas. jordraket

Fördelar:

Det är en mycket snabb och billig metod. Kräver inga stora gropar. Dessutom är det förhållandevis billigt att borra nytt hål om man kört fast, eller kommit för mycket ur kurs.

Begränsningar och nackdelar:

Endast för liten rördimension. Klarar endast korta sträckor då den inte har aktiv styrning. Risk för avvikelse från projekterad linje. Risk att inte komma igenom p.g.a. sten eller block.

Risk för omgivningspåverkan, bl. a:

Skador på närliggande befintliga ledningar.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning (Lokalkännedom kan räcka) Grundvattenundersökning (Lokalkännedom kan räcka) Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar. Undersökning av höjdförhållanden.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB