Skip to main content
Wiki NoDig

Infodring – Paneler/Segment (metod)

Renovering av stora ledningar genom att montera en ledning av mindre dimension inuti den befintliga. Den nya ledningen byggs upp av halvor eller delar av en rörsektion.

Paneler segment text 1

Kort beskrivning:

Ett nytt rörsegment inmonteras via befintlig nedstigningsbrunn eller från en schaktgrop. Varje rörsegment monteras fast på plats och
bygger på så sätt successivt upp en ny ledning. Utrymmet mellan gammalt och nytt fylls med cement.

Befintlig ledning:

Alla typer.

Infodringsledning:

Glasfiberarmerad plast, betongsegment.

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för intag av rörsegment.

Ledningslängd, diameter och material:

0–100 m, Ø 800–2 500 mm.

Används till:

Dag- och spillvattenledningarinfodring paneler

Fördelar:

Klarar stora dimensioner. Kan klara ledningar med icke-cirkulära tvärsnitt. Kräver normalt ej schakt som accesspunkt.

Begränsningar och nackdelar:

Tidskrävande arbete. Endast större dimensioner. Ledningens area minskas normalt med minst 20 %. Kräver utrymme för arbetande manskap i ledning. Kan vara besvärlig arbetsmiljö.

Förberedande undersökningar:

Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB