Skip to main content
Wiki NoDig

Infodring – Kortrör (metod)

Renovering genom att förlägga en ny ledning av mindre dimension inuti befintlig ledning. Rör i längder om 0,5–6 m.

Kortror text 1

Kort beskrivning:

Ett nytt kortrör placeras i befintlig nedstigningsbrunn eller i schaktgrop. Varje rör skjuts in i befintlig ledning, varefter ett nytt lyfts ned och skjuts in o s v. Utrymmet mellan gammal och ny ledning fylls med cement.

Befintlig leding:

Alla typer.

Infodringsrör:

Plast och glasfiberarmerad plast.

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn eller schaktgrop.

Ledningslängd och diameter:

0–500 m, Ø 100–2 000 mm.

Används till:

Dag- och spillvattenledningarinfodring kortror

Fördelar:

Snabb metod. Vatten kan delvis passera under installationsarbete. Rör upp till 0,7 m längd kan installeras från nedstigningsbrunn. Standardiserade rör kan användas.

Begränsningar och nackdelar:

Ledningen får en mindre dimension. Den nya ledningen får många fogar, vilket ger större risk för framtida läckage. Sand och smuts kan fastna i fogarna vid installation. Behöver förankras med injektering. Svårt att få injekteringen jämnt fördelad. Kan vara svårt att passera deformationer och tvärförskjutningar vid installation. Klarar max 2 graders avvinkling. Schakt krävs vid servisinkopplingar.

Förberedande undersökningar:

Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Relining med flexibelt foder har i många fall ersatt infodring med kortrör.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB