Skip to main content
Wiki NoDig

Infodring – Kontinuerliga rör/Sliplining (metod)

Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga en ledning av mindre dimension inuti befintlig.

Sliplining text 2

Kort beskrivning:

Nya plaströr svetsas ihop och dras in i den befintliga ledningen med en vinsch. Spalten mellan gammal och ny ledning kan fyllas med cement.

Befintlig ledning:

Alla typer.

Infodringsledning:

Plast.

Installationsyta:

Lång schaktgrop för indrag av ledning.

Ledningslängd, diameter och material:

0–500 m, Ø 100–1 000 mm.

Används till:

Gasledningar, vattenledningar och tryckavlopp. Även för självfallsledningar i vissa fall.

Fördelar:

En snabb, enkel och ofta billig metod. Ger en självbärande ny konstruktion inne i det den gamla ledningen. Består av gängse standardrör och standarddimensioner. En möjlighet att minska dimensionen vid överdimensionerat ledningsnät.

Begränsningar och nackdelar:

Minskar dimensionen. Förläggning och anslutningar kräver schakt. Kräver en befintlig ledning utan större deformationer, riktningsändringar eller tvärförskjutningar. För att den nya ledningen ska ligga rakt efter installation kan krävas fixering med en komplicerad kringinjektering.

Förberedande undersökningar:

Dimension och längd. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB