Skip to main content
Wiki NoDig

Infodring – Formpassade rör (metod)

Renovering av ledningar genom att installera ett kontinuerligt rör, med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea, inuti befintlig ledning.

Formpassat ror indrag text 2

Kort beskrivning:

Formpassat ror sektion text 2

En ny plastledning omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår ledningen till sin ursprungliga cirkulära form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga. Spalten mellan gammal och ny ledning blir minimal.

Befintligt rör:

Alla typer.

Infodringsledning:

Plast.

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av ledning.

Rörlängd, diameter och material:

0–1 000 m, Ø 100–400 mm (Ø 400-1000 mm med installationsmetod swagelining el liknande).

Används till:

Vatten, tryckavlopp, spill- och dagvatten, gas. infodring formpassandeinfodring formpassande2

Fördelar:

Ger en självbärande konstruktion med största möjliga invändiga dimension för vattenledningar. Ger normalt en sammanhängade, tät ledning som klarar samma flöde som den gamla ledningen.

Begränsningar och nackdelar:

Max 30 graders riktningsavvikelse i rörböj. Max 11 grader i vinkel. Kräver specialverktyg. Kan kräva specialrördelar vid axiella anslutningar. Kräver schakt vid start- och mottagningspunkt. Schakt krävs för tät anslutning av servisledning.

Förberedande undersökning bl a:

Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB