Skip to main content
Wiki NoDig

Hammarborrning (metod)

Hammarborrning text

Hammarborrning är en schaktfri nyläggningsmetod utan aktiv styrning. Det är en bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål, som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Används i:

Alla jordarter samt berg.

Begränsningar:

Sand och silt under grundvatten samt fast lera.

Minsta rekommenderade marktäckning:

5 x diametern, dock minst 2 m.

Rörlängd, diameter, material:

0–80 m, Ø 100–1 200 mm, stål.

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 3×7 m och uppåt.

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt.

Används till:

Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten samt för självfallsledningar för spill- och dagvatten där förutsättningar är gynnsamma. hammarborrning

Fördelar:

Generellt sätt kommer man igenom med borrkronan oavsett jordförhållanden.

Begränsningar och nackdelar:

Borrning i lera kan ge stora riktningsavvikelser, då borren tenderar sjunka. Metoden passar ej för ledningar med låga lutningar eller vid höga krav på precision. Metoden ger vibrationer.

Risk för omgivningspåverkan bl a:

Risk för sättning vid okontrollerat intag av finmaterial. Risk för hävning. Vibrationerna kan påverka närliggande ledningar och anläggningar.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning (i vissa fall räcker lokalkännedom).

Grundvattenundersökning (i vissa fall räcker lokalkännedom).

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB