Skip to main content
Wiki NoDig

Hammarborrning i berg (metod)

Hammarborrning i berg text

Hammarborrning är en schaktfri nyläggningsmetod. Det är en snabb och tillförlitlig metod för måttliga längder och dimensioner.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulvriserar berget. Metoden liknar brunnsborrtekniken men har betydligt större precision. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan påminner om en pilotkrona med styrtapp.

Borrlängd, diameter:

0–150 m, Ø 100–400 mm.

Används till:

Kanalisering för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten samt för självfallsledningar för spill- och dagvattenhammarborrning berg

Fördelar:

Det är en smidig metod vid begränsade längder. Den ställer mindre krav på bergets kvalitet.

Begränsningar och nackdelar:

Endast för måttliga dimensioner.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Risk för okontrollerad avsänkning av grundvattennivå samt risk för störningar p.g.a. vibrationer.

Förberedande arbeten:

Geoteknisk undersökning, inkl. undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB