Skip to main content
Wiki NoDig

Hammarborrkrona

Vid hammarborrning används en borrkrona bestående av stål med hårda stift av volframkarid. Borrkronan är en slitdel som nöts ut och måste bestyckas med nya stift eller ersättas med en ny vid jämna mellanrum.

Hammarborrkronans funktion är flerfaldig. Dels så är borrkronan utformad med kanaler som leder luft som har expanderat i sänkhammaren så att borrkax kan blåsas ut på ett effektivt sätt. Dels så är hammaren till för att lösgöra berg på ett effektivt sätt.

Vid hammarborrning i berg måste hammarborrkronan roteras kontinuerligt mellan varje slag för att hammaren ska ge effektiv framdrift och för att minimera slitage. Borrkronan har hårda stift som slår mot berget så tryckhållfastheten överskrids och berget pulveriseras lokalt, dessutom utbreder sig sprickor. Om kronan roterar slår stiften på olika punkter varje gång. Sprickorna som utbreder sig kan då få kontakt med varandra så att flisor lossnar, vilket gör borrningen mer effektiv än om hela bergets volym måste pulveriseras till ett fint damm. Om hammaren inte hade roterar så arbetar stiften enbart genom pulverisering och gräver sig djupare tills att berget får kontakt med övriga delar av kronan och framdriften avstannar.

Vid hammarborrning i jord används foderrör och då används normalt även en ringborrkrona. Ringborrkronan fästes vid foderröret och har till uppgift att skapa en spalt mellan foderrör och omkringliggande jord samt att dra i foderröret så att det följer med in i det borrade hålet. Sänkhammaren driver på både borrkronan och ringborrkronan när den slår.

Det är även möjligt att använda en hammarborrkrona med utfällbara ”vingar” istället för ringborrkrona. Dessa vingar kan fällas in så att hela borrkronan kan föras tillbaka ut genom foderröret. Denna utformning används ibland vid grundläggningsarbeten (vertikala foderrör), där man inte vill bli tvungen att lämna kvar en ringborrkrona i marken för varje foderrör, oavsett borrlängd.

Karbidstiftens form väljs för att passa de geotekniska förutsättningar. För hård svenskt granit kan formen liknas vid en pistolkula, med endast en halvsfär som sticker upp vid borrkronans yta. I mjukare bergarter används spetsigare stift som kan liknas vid en gevärskula; den vassare spetsen gör dessa stift mer produktiva, men i hårt berg slits de mycket snabbt ned eller går sönder.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB