Skip to main content
Wiki NoDig

Formpassat rör

Nytt plaströr som omformats/vikts för att få en tillfällig areaminskning och på så vis möjliggöra installation i befintlig ledning. Vanlig renoveringsmetod för vattenledningar. Se vidare Metodbeskrivning Infodring – Formpassade rör.

Den vanligaste typen av formpassade rör i Sverige är PE-rör i SDR 17 PN 10, vilka produceras cirkulära och reduceras i diameter genom att vika rören U-formade i varmt tillstånd på fabrik. Rören kan även användas till mindre självfallsledningar.

Formpassade rör kan även tillverkas med högre SDR tal för tryckavloppsledningar eller för självfallsledningar. Ledningen har då ett tunnare gods, exempelvis rör med styvhet SN4, detta medger installation via nedstigningsbrunnar.

Vissa fabrikat har mycket högt SDR-tal och är avsedda för enbart tätning av större trumma eller kulvert. Ovanligt i Sverige.

Formpassade rör kan med samma princip tillverkas av PVC. Rören tillverkas i SN8 och SN4 för mindre självfallsledningar. Fördelen med att välja PVC är att areaminskningen blir något mindre, då PVC har högre E-modul än PE. Ovanligt i Sverige.

Formpassat ror indrag text
Formpassat ror sektion text

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB