Skip to main content
Wiki NoDig

Foginjektering

En metod som tätar självfallsledningar genom injektering i varje fog. Metoden är inte längre vanlig i Sverige.

En robot med två eller fler blåsbälgar förs in ledningen. Vid varje fog och/eller servisanslutning stannar roboten och blåsbälgarna tätar mot rörväggen på båda sidor om fogen. Fogen täthetsprovas; om det visar sig att den läcker så utförs injektering tills dess att erforderligt mottryck erhålls; då har eventuella hålrum i jorden kring fogen fyllts med injekteringsmedel. En fördel med metoden är att förbipumpning oftast inte erfordras; detta beror på att roboten är rörformad och tillåter ett visst flöde att passera igenom.

Metoden innebär inte någon hållfasthetsförbättring av själva röret som vid installation av flexibelt foder. Genom att fylla det hålrum som kan ha bildats i jorden genom inläckage av finmaterial kan rörets livslängd i vissa fall förbättras.

Injekteringsmedel kan vara cementbaserade, polyuretanbaserade (vattensvällande PU) eller kemiska preparat. Kemiska preparat innehåller inga ”klumpar” eller ”korn” så som en cementpasta gör och kan därför tränga in i mycket små sprickor och täta. Nackdelen med kemiska preparat är att de kan vara hälsovådliga eller miljöskadliga om de av något skäl inte härdar fullt ut (Rhoca-gil i Hallandsåstunneln är ett exempel på just detta).

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB