Skip to main content
Wiki NoDig

Flexibelt foder

Ett mjukt dimensionerat foder som ”blåses upp” och härdas på plats inne i den befintliga ledningen. Kallas även populärt för strumpa. Se vidare Metodbeskrivning Flexibelt foder.

Består av flera lager med filt och/eller glasfiber med utvändig och invändig skyddsfilm. Materialet är impregnerat med harts, vanligen av polyester, som härdas på plats med ånga, UV-ljus eller varmvatten. Kan vara armerat eller oarmerat. Foder finns för huvudledningar, servisanslutningar- s k hattprofiler-, punktrenovering, och infodringar där endast en punkt är åtkomlig.

Armerat foder- glasfiberstrumpa:

Flexibla foder med armering innehåller normalt glasfiber. Även kolfiber är möjligt, men erbjuds ännu inte i i Sverige. Armeringen har som funktion att öka E-modulen och minska krypningen. Främst innebär detta att fodret kan väljas något tunnare. Dessutom kan spalten mellan befintlig ledning och installerat foder göras något mindre.

De flesta leverantörer erbjuder strumpor med olika mängd glasfiberarmering i de flesta dimensioner. Armerade foder behöver dock inte alltid vara den mest ekonomiska lösningen i alla dimensioner, i jämförelse med oarmerade foder.

Oarmerat foder- filtstrumpa:

Flexibelt foder utan armering. Strumpa utan armering blir något tjockare än armerad strumpa, men kan under vissa förutsättningar vara mest ekonomisk. Få leverantörer i Sverige kan erbjuda oarmerade foder i de flesta dimensioner.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB