Skip to main content
Wiki NoDig

Easy Pipe (Metod)

Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning för tryckledningar.

Kort beskrivning:

Principen är mikrotunnling av speciella stålrör som görs dragsäkra med snabbt monterade skruvförband. Då rören anländer i mottagningsgropen monteras mediaröret på specialrören med en speciell övergångskoppling. Medialedningen dras sedan hela vägen tillbaka till tryckstationen.

Används i:

Lera, sand, silt, grus, sten

Begränsningar:

Sten, block och berg vid ledningsdimension 1000 mm och under.

Minsta rekommenderade marktäckning:

2 x diametern, dock minst 2 m.

Ledningslängd, diameter:

Upp till flera hundra meter. Större stålledningar, ca 1 m.

Rörmaterial:

Stumsvetsade medialedningar av stål

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustning och tryckstation. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

Ska inrymma borrutrustningen och vara utformad så att medialedning av stål kan föras ned i gropen med rätt vinkel med en böjradie som inte understiger ca 1000 x DN.

Används till:

Tryckledningar för vatten, gas m m.

Fördelar:

Klarar medialedningar av stål i stora dimensioner.

Begränsningar och nackdelar:

Kostsam. Övergång mellan hårt berg och lösa jordarter kan innebära riktningsavvikelse. Enstaka sten och block i lösa jordarter kan vara svåra att forcera, maskinen kan knuffa dem framför sig.

Risk för omgivningspåverkan bl a:

Risk för sättning på grund av okontrollerat intag vid övergång mellan berg, block och löst lagrat friktionsmaterial.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar. Vid förekomst av sten och block behövs kunskap om bergartens hårdhet.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB