Skip to main content
Wiki NoDig

Bergborrning

En samlad beteckning för olika metoder av borrning i berg. Två huvudsakliga moment ingår normalt i bergborrning; först pilotborrning, sedan upprymning till önskad håldiameter. Vid bergborrning för ledningar används normalt inte foderrör vid själva borrningen. Däremot installeras många gånger ett inklädnadsrör i efterhand i berghålet och spalten mellan rör och berg kontaktinjekteras med cement. På så vis erhålls en konstruktion som inte påverkar grundvattenbalansen, samtidigt som det möjliggör framtida utbyte av mediaröret. Mediaröret installeras i inklädnadsröret. Ibland utgör själva inklädnadsröret mediarör, främst för självfallsledningar. I de fall används ofta ett inklädnadsrör av rostfritt stål. Exempel på bergborrningsmetoder är KärnborrningRaiseborrningHammarborrning i berg och TBM.

Se även Bergborrning allmänt.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB