Skip to main content
Wiki NoDig

Augerborrning (metod)

Augerborrning text

Augerborrning är en schaktfri nyläggningsmetod utan aktiv styrning. Metoden används för skyddsrör under t ex vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning:

Skyddsröret pressas in i jorden. Röret töms kontinuerligt med en invändig skruv.

Används i:

Lera, silt och sand.

Begränsningar:

Större sten, block och berg.

Minsta rekommenderade marktäckning:

5 x diametern, dock minst 2 m.

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 4×10 m och uppåt. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

ca 3x 3

Rörlängd, diameter:

0–50 m, Ø 300–1 200 mm.

Rörmaterial:

Stål

Används till:

Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten samt för självfallsledningar för spill- och dagvatten där förutsättningar är gynnsamma. augerborrning

Fördelar:

Det är en förhållandevis snabb och kostnadseffektiv metod i jämförelse med liknande metoder för samma dimension. Till skillnad från rörramning finns inga risker för kostsamma tömningar.

Begränsningar och nackdelar:

Risk för sättning vid okontrollerat intag av finmaterial, speciellt vid borrning under grundvattennivå. Förekomst av sten och block kan utgöra hinder. Passar ej för ledningar med låga lutningar. Passar ej vid höga krav på precision.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Risk för sättningar vid okontrollerat intag av jordmaterial.

Förberedande undersökningar, bl a :

Geoteknisk undersökning.

Grundvattenundersökning.

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB