Skip to main content
Wiki NoDig

AT-borrning (metod)

AT Borrning SBR text

AT-borrning är en schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning och kallas även SBR. Den är mycket lik styrd borrning; skillnaden är att metoden klarar tuffare jordmaterial.

Kort beskrivning:

Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i:

Friktionsmaterial och lera; stenhaltig, hård mark. Metoden passar även berg, speciellt kalksten och andra mjuka bergarter.

Begränsningar:

Större dimensioner i kraftigt skiftande jordmaterial.

Rörlängd, diameter:

0–300 m, Ø 100–500 mm.

Rörmaterial:

Plast, stål

Startgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Minsta rekommenderade marktäckning:

10-15 x rördiametern

Används till:

Skyddsrör eller mediarör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten och tryckspillvattenat borrning

Fördelar:

Det krävs inga stora gropar. Dessutom kan man med metoden borra i en båge och under grundvattennivå.

Begränsningar och nackdelar:

Metoden rekommenderas ej till självfallsledningar. Det finns stor risk att fastna vid upprymning i morän eller dåligt berg. Det är även svårt att styra i lös lera.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Sättningar. Risk för läckage uppåt av borrvätska. Kan orsaka störningar på befintliga ledningar och anläggningar.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB