Skip to main content
Wiki NoDig

Ledningsrenovering allmänt

Det svenska ledningsnätet har för länge sedan passerat sitt ”bäst före-datum”. Ledningar rostar och läcker, rör vittrar sönder och i otäta skarvar växer rötter in. På många håll läcker grundvatten in i avloppsledningarna, vilket gör att reningsverken tvingas hantera onödigt mycket vatten.

Nya rörmaterial har tillkommit, samtidigt som krav och förutsättningar har förändrats. Ibland måste ledningsarean minskas för att öka flödet, ibland måste den ökas för att klara en ökad belastning.

Därför finns ett stort behov av smidiga och kostnadseffektiva, dvs. schaktfria, lösningar för att renovera ledningsnätet. I det här avsnittet redovisar vi de vanligaste metoderna i stort.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2023 Johan Lundberg AB