Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Pilotstyrd augerborrning

En variant av augerborrning där borrning sker i två eller tre steg. Metoden klarar att borra självfallsledningar med låg lutning och tryckledningar direkt i jord utan skyddsrör.

Då medialedningen som installeras består utav genomtryckningsrör av betong, GAP e d så kallas metoden även för pilotstyrd rörtryckning.

Se metod Pilotstyrd augerborrning.