Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Pipe Thruster

En Pipe Thruster är ett specialverktyg framtaget för stålrör i stora dimensioner.

Stålröret svetsas till långa längder och förs sedan till Pipe thrustern. Pipe thrustern greppar röret med en greppanordning utformad för att ej skada vanligt förekommande beläggningar på stålrör (PE, PP, PE + GAP, PE + betong m fl). Med hydraulkolvar kan stålröret dras ut ur eller tryckas in i marken.

Pipe thrustern kan vara även vara användbar vid styrd borrning i stora dimensioner. Det är då möjligt att dra in röret via borrstängerna, samtidigt som man skjuter på mediaröret med Pipe thrustern. Detta kan vara lämpligt då man är osäker på om borriggens kapacitet kommer att räcka till för hemdragningen.

Pipe thrustern är även en essentiell komponent i metoderna Direct Pipe och Pipe Express. Dessa metoder bygger på mikrotunnling av stålrör direkt i mark i ett steg; det finns därför inga borrstänger att dra in röret med och rörets skjuts istället in i marken.