Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Svenskt vatten P101

P101 - Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast är en publikation utgiven av Svenskt vatten som gäller för schaktfri förläggning och renovering med plaströr.

P101 ersätter den äldre publikationen P66.

Publikationen innehåller råd vid upphandling och dimensionering och behandlar följande metoder: Styrd borrning, infodring med kontinuerliga rör (sliplining), rörspräckning med infodring av PE-ledning, infodring med formpassade rör och infodring med platshärdade flexibla foder.