Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Egeliner

Ett produktnamn i Sverige för formpassat rör. Se formpassat rör.

Egeliner produceras av Egeplast och installeras i Sverige av Pollex AB. Egeliner är märkt med Nordic Polymark och finns i dimensioner 100 - 400 mm med SDR 17 godstjocklek.