Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Korrugerade plastslangar

Genom korrugering kan slangar fås böjbara, men ändå ha hög ringstyvhet. Korrugerade slangar kan infodras genom nedstigningsbrunnar på grund av sin böjbarhet. Slangarna ansluts och tätas vid brunnar.

Slangar är speciellt lämpade för installation i enstaka ledning i egen regi, där förlust av flödesarea inte är något bekymmer.

En produkt som har använts i Sverige är Flexoren.