Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Glasfiberförstärkt polyester

Polyesterharts med glasfiberstrån används för att belägga insidan av avloppsledning genom sprutning eller putsning följt av härdning. På vissa sätt likt flexibelt foder.

Används inte i Sverige.