Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Genomtryckningsrör

Genomtryckningsrör är speciella armerade rör med högre krav på rakhet, plana fogytor och godstjocklek än vanliga rör avsedda för tryckning. De används vanligtvis till rörtryckning och mikrotunnling men kan i sällsynta fall även användas vid rörspräckning och augerborrning.

I Sverige används nästan uteslutande vanlig betong till genomtryckningsrör. Även polymerbetong, GAP och lergods kan dock användas.